Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2007 af 21. marts 2007 om midlertidig fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoerne for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2007 under toldkontingenterne for søde kartofler, maniokstivelse, korn og olivenolie