Kohtuasi C-599/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Rumeenia versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu omavahendid — Otsus 2007/436/EÜ — Liikmesriikide rahaline vastutus — Teatavate imporditollimaksude kaotus — Kohustus maksta Euroopa Komisjonile kaotusele vastav summa — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — Euroopa Komisjoni kiri — Mõiste „vaidlustatav akt“)