Γραπτή ερώτηση E-5620/09 υποβολή: Philip Claeys (NI) προς την Επιτροπή. Λογοκρισία στην Τουρκία