Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ αναφορικά με την τροποποίηση του πρωτοκόλλου N°3 για τη Νότιο Αφρική της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ