Γραπτή ερώτηση E-2531/08 υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή. Επιδείνωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο