/* */

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) (Vrijstelling beleggingsgoud) — Lijst van gouden munten die voldoen aan de criteria van artikel 344, lid 1, punt 2, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (Bijzondere regeling voor beleggingsgoud)