Γραπτή ερώτηση E-1723/09 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Έκθεση του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) σχετικά με την παραγωγή βρεφικών τροφών και παρασκευασμάτων για βρέφη