Γραπτή ερώτηση E-3635/08 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Προθεσμίες για την ολοκλήρωση του τμήματος Vigo-Porto του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας