Γραπτή ερώτηση E-2845/07 υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Καθήκοντα ενόρκου για μη υπηκόους