Γραπτή ερώτηση E-4041/07 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Εμπόριο προϊόντων φώκιας