Arrest van het Hof van 17 juni 1992. # Jakob Handte & Co. GmbH tegen Traitements mécano-chimiques des surfaces SA. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Cour de cassation - Frankrijk. # EEG-Executieverdrag - Uitlegging van artikel 5, sub 1 - Bevoegdheid ter zake van verbintenissen uit overeenkomst - Keten van overeenkomsten - Aansprakelijkheidsvordering van latere verkrijger van een zaak tegen de producent. # Zaak C-26/91. TITJUR Handte