GEZAMENLIJK VERSLAG AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2018-2019