Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 16/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2007 , για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα