Γραπτή ερώτηση E-2015/08 υποβολή: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Παρακολουθήσεις εργαζομένων στα Σουπερμάρκετ Lidl