Γραπτή ερώτηση P-3577/07 υποβολή: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. IC17 - CRIL (Εσωτερικός περιφερειακός αυτοκινητόδρομος Λισαβόνας) Τμήμα Buraca / Pontinha (Πορτογαλία)