Τροποποίηση του κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου