Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2021 2021/C 114/07