Γραπτή ερώτηση E-0073/07 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) και Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ερώτηση του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η οποία προκάλεσε σύγχυση και με την οποία δημιουργείται αδικαιολόγητα η εντύπωση ότι η κοινή γνώμη στις Κάτω Χώρες μεταβλήθηκε μετά το δημοψήφισμα