Γραπτή ερώτηση E-2604/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιδοτήσεων για το πρόγραμμα Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση από τον δήμο Τορίνου