Γραπτή ερώτηση E-6841/08 υποβολή: Ole Christensen (PSE) προς την Επιτροπή. Ενδεχόμενη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίσουν διατάξεις που θα επιδεινώσουν τη θέση του πληρώματος πτήσης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Επιτροπής