Γραπτή ερώτηση E-3573/09 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Πολιτικοί εξτρεμιστές