Γραπτή ερώτηση E-1806/07 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Βρετανικά ποτήρια μπίρας