Κατάλογος φυσικών μεταλλικών νερών αναγνωρισμένων από τα κράτη μέλη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ