Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. marca 2020 o popravku Izvedbenega sklepa Komisije z dne 25. junija 2019 o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije (Dealurile Sătmarului) (ZGO)) 2020/C 100/06