Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2020 m. kovo 19 d. kuriuo ištaisomas 2019 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (Dealurile Sătmarului (SGN)) 2020/C 100/06