Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. marts 2020 om berigtigelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juni 2019 om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en ansøgning om ændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (Dealurile Sătmarului (BGB)) 2020/C 100/06