Решение (ЕС) 2019/1312 на Европейската централна банка от 22 юли 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/22)