GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE EUROPESE RAAD Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije