Γραπτή ερώτηση E-3934/09 υποβολή: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς το Συμβούλιο. Πιθανή παραβίαση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνεργασίας από την πλευρά του Ισραήλ