TITJUR Luarea de poziţie a avocatului general Mazák prezentate la data de 26 octombrie 2009. # Alexandre Achughbabian împotriva Préfet du Val-de-Marne. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour d'appel de Paris - Franța. # Spațiul de libertate, securitate și justiție - Directiva 2008/115/CE - Standarde și proceduri comune pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală - Reglementarea națională care prevede, în situație de ședere ilegală, o pedeapsă cu închisoarea și o amendă. # Cauza C-329/11. Achughbabian