Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF pre Európsky parlament a Radu – správa nezávislého audítora