Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με σχέδιο απόφασης στην υπόθεση COMP/39.168 — PO/Μεταλλικά ψιλικά είδη: Συνδετήρες (2) — Εισηγητής: Σουηδία