Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení vydané na jeho zasedání dne 14. září 2007 k návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/39.168 – PO/Tvrdá galanterie: Zapínadla — Zpravodaj: Švédsko