Γραπτή ερώτηση E-1973/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα από το πανεπιστήμιο Università degli Studi di Cassino