Γραπτή ερώτηση E-6892/08 υποβολή: Jim Allister (NI) προς την Επιτροπή. Αποθέματα χοιρινού κρέατος