Υπόθεση C-398/07 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Αυγούστου 2007 η Waterford Wedgwood plc κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (δεύτερο τμήμα) στις 12 Ιουνίου 2007 στην υπόθεση T-105/05: Assembled Investments (Proprietary) Ltd κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)