Υπόθεση C-503/17: Προσφυγή της 21ης Αυγούστου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας