Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 109/2009 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2009 , για τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ελαιολάδου οι οποίες υποβλήθηκαν από τις 2 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2009 στο πλαίσιο της τυνησιακής δασμολογικής ποσόστωσης και για την αναστολή έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για το μήνα Φεβρουαρίου του 2009