Ανακοίνωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του καταλόγου των μερών που τελούν υπό εξέταση δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή της εισαγωγής ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από την επέκταση του δασμού αντιντάμπινγκ