Γραπτή ερώτηση E-1062/07 υποβολή: Andreas Mölzer (ITS) προς την Επιτροπή. Ο κατασκευαστικός τομέας της Βουλγαρίας - Κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων