Υπόθεση T-192/20: Προσφυγή της 9ης Απριλίου 2020 — Tikal Marine Systems κατά EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)