Γραπτή ερώτηση E-4115/08 υποβολή: Katerina Batzeli (PSE) προς την Επιτροπή. Ενίσχυση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών