Kohtuasi T-417/18: 6. juulil 2018 esitatud hagi – CdT versus EUIPO