Věc T-417/18: Žaloba podaná dne 6. července 2018 – CdT v. EUIPO