Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/1505 af 12. september 2018 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen