Официален вестник на Европейския съюз, CA 27, 1 февруари 2012г