Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013.