Γραπτή ερώτηση E-2877/08 υποβολή: Philip Claeys (NI) προς το Συμβούλιο. Δηλώσεις του κ. Rupel στην Άγκυρα