Mål T-276/18: Tribunalens dom av den 28 mars 2019 — Julius-K9 mot EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket K9 UNIT — Det äldre EU-figurmärket unit — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)