Дело T-276/18: Решение на Общия съд от 28 март 2019 г. — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „K9 UNIT“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „unit“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)